Zoeksuggesties

Privacybeleid

Wij heten u van harte welkom op onze website en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom willen wij u in het navolgende meedelen welke gegevens van uw bezoek wij voor welke doeleinden gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

ProMinent Belgium SA/NV
Z.I. Saintes – I.Z. St-Renelde
Avenue Landaslaan 11
B-1480 Tubize-Tubeke
België
Tel.: +32 (0)2 391 42 80
E-mail: info-be@prominent.com
Website: www.prominent.be

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

ProMinent Belgium SA/NV
Z.I. Saintes – I.Z. St-Renelde
Avenue Landaslaan 11
B-1480 Tubize-Tubeke
België
Tel.: +32 (0)2 391 42 80
E-mail: info-be@prominent.com

III. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een functionele website en van onze inhoud en diensten. Voor het overige vindt het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen plaats met toestemming van de gebruiker.

2. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de opslag en er geen verdere verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Indien u de website gebruikt voor informatiedoeleinden, kunt u de opslagtermijnen terugvinden in de volgende informatie. In geval van actief gebruik van onze website slaan wij uw persoonsgegevens in eerste instantie op voor de duur van de beantwoording van uw aanvraag of voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook het aangaan van een contract of precontractuele rechtsverhouding en de verwerking daarvan. Wij slaan uw persoonsgegevens op om bewijsmateriaal te bewaren tot de verjaring van eventuele rechtsvorderingen die voortvloeien uit de relatie met u. Wij wissen uw persoonsgegevens na het verstrijken van de verjaringstermijn, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van het Duitse Wetboek van Koophandel (§§ 238, 257 lid 4 HGB) of het Duitse Wetboek van Fiscaal Recht (§ 147 lid 3, 4 AO). Deze bewaarplicht kan twee tot tien jaar bedragen.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, registreert onze webserver automatisch de volgende gegevens:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Hostnaam (welke ProMinent pagina werd bezocht, b.v. http://www.prominent.com of iets dergelijks)
 • Datum en tijd van toegang (Tijd)
 • Type en plaats van het verzoek
 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigdebelang bij de gegevensverwerking, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na 30 dagen het geval. Bovendien worden de logbestanden gedurende maximaal 12 maanden in back-upbestanden opgeslagen. Deze back-ups worden alleen in uitzonderlijke gevallen geraadpleegd.

V. Gebruik van cookies en bijbehorende functies/technologieën

Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Daarnaast verwijzen wij ook naar "cookies" als web beacons en naar andere vergelijkbare opslagtechnologieën voor het traceren van gebruikersactiviteiten. Web beacons zijn meestal transparante grafische/afbeeldingselementen, meestal niet groter dan 1 x 1 pixels, die in de website zijn ingebed en kunnen worden gebruikt om cookies op uw apparaten te detecteren.

Cookies worden door ons enerzijds gebruikt om binnen de website sessie-relevante informatie op te slaan. Deze cookies verlopen aan het einde van de browsersessie (zogenaamde ‘sessiecookies’) en worden niet permanent opgeslagen. Andere cookies blijven na de desbetreffende browsersessie op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde persistente/permanente cookies). Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van het soort cookie.

Cookies kunnen in het bijzonder in de volgende categorieën/cookietypes worden onderverdeeld:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn nodig voor de functionering van de website en om een uitdrukkelijk door u gevraagde specifieke dienst of websitefunctionaliteiten te verlenen.
 • Prestatiecookies
  Prestatiecookies verzamelen informatie over het gebruik van een website. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, maar worden alleen gebruikt om de prestaties van onze website, diensten en websitefunctionaliteiten te meten en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies worden gebruikt om gevraagde diensten en functionaliteiten (bv. afspelen van video's) op de website mogelijk te maken en/of om de "usability" te verhogen.
 • Targeting cookies
  Targeting cookies kunnen door derden (bv. reclamepartners) worden gebruikt om gebruikersinteresses te profileren en op basis daarvan relevante advertenties en promoties op andere websites weer te geven.
 • Sociale media cookies
  Social media cookies van social media diensten maken het mogelijk om inhoud te delen met vrienden en netwerken. Deze diensten kunnen browsers op verschillende websites volgen en interesses profileren.

Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. De procedure voor het deactiveren van cookies kunt u regelmatig via de "Help"-functie van uw internetbrowser opvragen. Wij wijzen u er echter op dat deze instellingen mogelijk van invloed kunnen zijn op de volledige beschikbaarheid en werking van onze website.

Om ervoor te zorgen dat ons gebruik van cookies voldoet aan de wettelijke eisen, maken wij gebruik van een cookie-beheer instrument dat wordt aangeboden door OneTrust Technology Limited, 82 St John St, London, UK ("OneTrust"). U kunt uw cookie-toestemmingen bekijken en beheren en cookie-specifieke instellingen en deactiveringen maken via de onderstaande link:

Privacy Voorkeur Centrum

Sommige van de cookies die wij op onze website gebruiken, zijn afkomstig van derden die ons helpen de impact van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, de kracht en prestaties van onze website te meten of met u te communiceren. Voor onze website gebruiken wij zowel eerstepartij (of first party) cookies (alleen zichtbaar vanaf het domein dat u bezoekt) als derdepartij (of third party) cookies (zichtbaar over domeinen heen en regelmatig ingesteld door derde partijen).

Verdere details over de respectieve cookie-aanbieders zijn te vinden in het Privacy Preference Centre, daar onder de respectieve cookie-categorieën.

De op cookies gebaseerde gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor absoluut noodzakelijke cookies op basis van Art. 6 Paragraaf 1 (f) AVG (rechtsgrondslag) vanwege ons gerechtvaardigdee belang bij het verstrekken van het informatieaanbod op onze website. In het geval van de andere soorten cookies wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 paragraaf 1 (a) AVG (rechtsgrondslag). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. U kunt met name de volgende link gebruiken om uw cookie-instellingen opnieuw in te stellen en zo uw eventueel gegeven toestemming in te trekken:

Privacy Voorkeur Centrum

VI. Matomo Analytics (on-premise)

Wij maken op onze website gebruik van de open source-softwaretool Matomo Analytics voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. Wij gebruiken bovendien de Matomo Tag Manager. De Matomo Tag Manager is een uitbreiding van de Matomo Analytics-software. Via de Tag Manager vindt de integratie van Matomo Analytics, trackinggebeurtenissen en de aansturing van de integratie van code van derde aanbieders plaats. Bij bezoeken van onze website worden met name de volgende gegevens verwerkt:

 • 2 bytes van het IP-adres van het systeem van de bezoekende gebruiker
 • de bezochte website (URL)
 • de website, vanaf waar de gebruiker op de bezochte website is gekomen (referrer)
 • de subpagina's, die vanaf de bezochte website worden bezocht
 • de verblijfsduur op de website
 • de frequentie van bezoek van de website

We gebruiken Matomo Analytics in de on-premise-variant en hosten de software op onze eigen servers in Duitsland. De bovengenoemde gegevens worden alleen daar opgeslagen. We gebruiken geen cookies voor Matomo Analytics. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De Matomo-software is zo ingesteld, dat de IP-adressen niet volledig opgeslagen worden, maar dat de laatste 2 bytes van het IP-adres verborgen worden (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is een toewijzing van het afgekorte IP-adres aan de bezoekende computer niet meer mogelijk.

De wettelijke basis is ons legitieme belang van de analyse van het surfgedrag op onze website conform art. 6 par. 1 letter f AVG. Met de verwerking van de gegevens kunnen wij het surfgedrag van de websitebezoekers analyseren. Met deze informatie kunnen wij onze website en de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruiker om diens persoonsgegevens te beschermen.

Meer informatie over de instellingen van de privésfeer van Matomo-software staat op https://matomo.org/privacy/ .

Google-marketingdiensten

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg Google Marketing Services) van Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Wij of Google verwerken je persoonlijke gegevens alleen in deze context als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat gerichte advertenties voor en op onze website weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij interesse heeft getoond op andere websites, staat dit bekend als "remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook bekend als "webbakens") in de website geïntegreerd, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Met hun hulp wordt een individuele cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies).

De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , enz. Meer informatie: https://policies.google.com/technologies/types . Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. Google kan de bovenstaande informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan hij of zij advertenties te zien krijgen die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De informatie die door Google marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads , het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy .

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties via Google-marketingdiensten wilt ontvangen, kunt u de door Google ingestelde instellingsopties gebruiken: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Wij gebruiken plugins van het videoplatform YouTube om video's in te sluiten en rechtstreeks op deze website af te spelen. De exploitant van het videoplatform is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een bedrijf dat verbonden is met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

De YouTube-video's zijn opgenomen in de zogenoemde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer een video wordt afgespeeld. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. Wanneer u ingeboud (embedded) video's op onze website activeert, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en een gegevensoverdracht gestart. Wij hebben geen invloed op de omvang en de inhoud van de gegevens die door het activeren van de plugin aan YouTube en eventueel andere YouTube-partners worden doorgegeven. De YouTube-server wordt onder andere geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Volgens YouTube wordt deze informatie onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. YouTube gebruikt cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze cookies. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u de afspeelknop activeert.

De door de YouTube-cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een YouTube-server in de VS en daar opgeslagen. Informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u onder de volgende link https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ .

VIII. Nieuwsbrief

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, worden de gegevens die u in het invoermasker invoert, aan ons doorgegeven en verwerkt (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, adres). Als een veld niet als "verplicht" is gemarkeerd, is de informatie optioneel. Bovendien worden bij de registratie de datum en het tijdstip van registratie verzameld.

Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt verkregen tijdens het registratieproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure voor de registratie voor de nieuwsbrief, d.w.z. uw registratie is pas voltooid wanneer u uw registratie opnieuw hebt bevestigd door te klikken op een link in een bevestigings-e-mail die voor dit doel wordt verzonden. De bevestiging wordt geacht uw toestemming te zijn. Indien uw bevestiging niet binnen 100 dagen wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Dit zorgt ervoor dat niemand anders u kan registreren voor onze nieuwsbrief.

De gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt voor de toezending van de nieuwsbrief. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 (a) AVG.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker op elk moment worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Hiermee wordt ook de toestemming voor het opslaan van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens ingetrokken.

1. Het bijhouden van nieuwsbriefreacties in het Inxmail-nieuwsbriefsysteem

Onder traceren wordt in Inxmail Professional verstaan het volgen of opslaan van uw gedrag als ontvanger van nieuwsbrieven. Inxmail Professional wordt geëxploiteerd door Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail"). Met gedrag van ontvangers worden de volgende drie handelingen bedoeld:

 • Een nieuwsbrief openen
 • Klikken op tekst- en afbeeldingslinks
 • Afbeeldingen downloaden in een e-mailprogramma

2. Persoonsgebonden tracking (Unieke-telling-tracking)

Wanneer een ontvanger een nieuwsbrief opent, op een link klikt of afbeeldingen downloadt in zijn e-mailprogramma, kan dit door Inxmail Professional worden geregistreerd en opgeslagen. Deze acties van ontvangers worden in Inxmail Professional reacties van ontvangers genoemd. Inxmail Professional kan worden gebruikt om een interesseprofiel van de ontvanger op te stellen op basis van de reacties van de ontvanger. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald welke ontvangers op bepaalde links hebben geklikt. Op basis van deze kliks kunnen doelgroepen worden gevormd en kan de ontvangers verdere informatie worden toegestuurd die is afgestemd op hun interessegebieden.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, kunt u ermee instemmen dat uw gebruikersgedrag op persoonlijke basis wordt gevolgd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG als volgt.

"Ja, ik bevestig hierbij dat ProMinent GmbH mijn persoonlijk gebruikersgedrag in de nieuwsbrief mag registreren en evalueren om de inhoud beter af te stemmen op mijn persoonlijke interesses. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken via de link in de nieuwsbrief."

Om de inhoud van de themanieuwsbrieven te optimaliseren, vergelijken wij de openingspercentages en de reacties van de ontvangers van verschillende mailings in het algemeen. De opgeslagen persoonsgegevens worden onmiddellijk uit het systeem verwijderd wanneer een ontvanger zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

3. E-mail advertising without registering for the newsletter and your right to object

If we receive your e-mail address in connection with the sale of goods or services and you have not objected to this, we reserve the right to regularly send you offers for similar products to those already purchased on the basis of Section 7 (3) UWG , from our range by e-mail. This serves to safeguard our overriding legitimate interests in advertising to our customers (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). You can object to this use of your e-mail address at any time by sending a message to the contact option described under Section I. or via a link provided for this purpose in the advertising e-mail, without incurring any costs other than the transmission costs according to the basic tariffs.

IX. Contactformulier en e-mail contact

Op onze website staan verschillende contactformulieren die voor elektronisch contact kunnen worden gebruikt. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en verwerkt (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, adres, details van het systeem waarop de serviceaanvraag betrekking heeft (inclusief servicetype, systeemtype, locatie van het systeem, bedrijfstak, land, taal en bericht), details van de aanvraag voor het seminar en de vereiste hotelreservering en, in het geval van geretourneerde goederen, details van het product en het gebruik van het product, door de gebruiker verstrekte bestandsbijlagenvoor productaanvragen, aanvragen voor reserveonderdelen, serviceaanvragen en geretourneerde goederen).

Als een veld niet als "verplicht" is gemarkeerd, is de informatie facultatief.

Op het moment van verzending van het bericht worden ook de datum, het tijdstip en het IP-adres van de verzending opgeslagen. Het is ook mogelijk om per e-mail contact met ons op te nemen. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden dient ons uitsluitend voor de afwikkeling van de contactaanvraag. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de rechtsgrondslag van Art. 6 paragraaf1 (f) AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is Art. 6 paragraaf 1 (b) AVG als rechtsgrondslag voor verdere verwerking.

In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden, maar wij kunnen uw vraag voor verwerking doorsturen naar een verantwoordelijk ProMinent bedrijf of de verantwoordelijke ProMinent verkooppartner.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en zodra alle toepasselijke wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek echter niet worden voortgezet.

X. App Store koppelingen

Onze website bevat links naar app stores (bijv. Google Play Store voor Android of Apple App Store voor iOS). Deze diensten worden uitsluitend door derden geëxploiteerd. Als u deze links volgt, kan informatie worden doorgegeven aan deze aanbieders. Dit gebeurt alleen wanneer u op een van de Store-knoppen klikt. Voor het doel en de omvang van de gegevensverwerking alsmede uw rechten en instelmogelijkheden verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder:

XI. Remote support-diensten

Wanneer u onze remote support-diensten gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens (naam, functie/functieomschrijving, kwalificatie, firma (contractpartij), telefoonnummer, e-mailadres), om de overeenkomstige contractueel overeengekomen diensten aan uw werkgever of opdrachtgever te leveren. Wij kunnen daarbij ook uw zakelijke telefoonnummer gebruiken, om vooraf te overleggen en evt. vereiste afspraken te maken. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 par. 1 letter f AVG. Ons legitieme belang is de nakoming van contractuele verplichtingen voor het leveren van digitale onderhoudsdiensten aan uw werkgever of opdrachtgever. Indien u als opdrachtgever zelf onze remote support-diensten gebruikt, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6 par. 1 letter b AVG.

Voor het leveren van remote support-diensten gebruiken wij eventueel de software 'Help Lightning' van de gelijknamige aanbieder uit de Verenigde Staten. Het is niet uitgesloten, dat bij gebruik van deze tool uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, video- en geluidsopnamen) daarbij naar de VS worden overgedragen. Help Lightning is tegenover ProMinent echter contractueel verplicht om de gegevens volgens standaard contractuele EU-clausules zodanig te verwerken, dat de gegevensbescherming gewaarborgd is.

XII. Gegevensontvanger/gegevensoverdracht naar derde landen

In eerste instantie komen alleen onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de technische, commerciële of redactionele begeleiding uw persoonsgegevens te weten.

Daarnaast maken wij in het kader van de hierboven toegelichte gegevensverwerking gebruik van externe dienstverleners resp. schakelen deze evt. in voor overeenkomstige diensten. Voor zover dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerker ontvangen, zijn ze bij de omgang met uw persoonsgegevens strikt gebonden aan onze instructies. We hebben persoonsgegevens met name doorgegeven aan de volgende categorieën dienstverleners:

 • IT-dienstverleners, bijv. in het kader van administratie en hosting van onze website resp. voor website-analyse/-meting, leveranciersmanagement, klokkenluidersmeldingen
 • IT-service en -infrastructuur,
 • IT-support en onderhoud, inclusief remote support;
 • bedrijven die conform art. 15 ff. AktG verbonden zijn met ons en waarmee wij samenwerken om diensten te leveren alsmede verkooppartners;
 • Voor zover u toestemming hebt gegeven, geven wij uw persoonsgegevens door aan de in de toestemming vermelde ontvangers.
 • Dienstverleners ter ondersteuning van sollicitatie- en personeelsmanagement

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ('EU') en de Europese Economische Ruimte, met name naar de Verenigde Staten ('VS') overdragen. Indien, zoals in de VS, het gegevensbeschermingsniveau aldaar niet overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de EU, geven wij gepaste garanties zoals bedoeld in art. 46 AVG. Hiertoe kunnen de afspraak van standaard contractuele clausules van de EU-commissie en eventueel aanvullend vereiste maatregelen voor het waarborgen van een gepast gegevensbeschermingsniveau behoren. In afzonderlijke gevallen vindt de overdracht naar derde landen alleen plaats, als u voor deze gegevensoverdracht conform art. 49 par. 1 zin 1 letter. a AVG toestemming geeft.

XIII. Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • uw toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig Art. 7 (3) AVG. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • in overeenstemming met Art. 15 AVG, het recht op informatie;
 • overeenkomstig Art. 16 en 17 AVG recht op correctie of verwijdering;
 • overeenkomstig Art. 18 AVG, het recht op beperking van de verwerking;
 • overeenkomstig Art. 20 AVG, het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • op grond van Art. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

XIV. Oppositie

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 ( f) AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van Art. 21 AVG. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om bezwaar te maken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de in deel II. vermelde contactgegevens of een e-mail sturen naar info-be@prominent.com

XV. Wijziging van het privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Tenzij anders vermeld, zullen dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. U dient deze privacyverklaring van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen en de inhoud van onze website voortdurend verbeteren.

Augustus 2023

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren