Zoeksuggesties

Sensoren

Betrouwbare sensoren

Het bewaken van een grenswaarde of het opbouwen van een gesloten regelcircuit is een eenvoudige zaak met onze sensoren - en dat voor een enorme veelvoud aan meettoepassingen. De productfamilie DULCOTEST is toepassingsgerelateerd en zorgt voor het nauwkeurig meten van de meest uiteenlopende waarden. Deze meetwaarden worden in realtime geleverd en kunnen flexibel via bypass-, dompel- of inbouwarmaturen worden gekoppeld aan de meest uiteenlopende procesinterfaces.

Producten

DULCOTEST-sensoren voor vrij chloor

Trapsgewijs meetbereik 0,01-200 mg/l, speciaal meetbereik tot 1000 mg/l

DULCOTEST-sensoren voor vrij chloor zorgen bij elke desinfectietaak voor exacte meetwaarden en een hoge bewakings- en procesveiligheid en werken applicatiegebaseerd. meer weten

Uw voordelen

 • Vijf verschillende sensorseries en een veelvoud aan versies maken het volgende mogelijk: Toepassing bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (pH, zoutgehalte, temperatuur, chemicaliën- en vuilbelastingen), toepassing in combinatie met vele desinfectieprocessen: Chloorgas, natrium-, calciumhypochloriet, elektrolyse, toepassing binnen een breed meetbereik van 0,01 tot 1000 mg/l.
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Stabiel nulpunt
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
 • Bij sensoren met membraanbedekte meetelektroden: Verminderde afhankelijk van debiet, stoffen in het water en aanslagvormende media. Lange standtijden door membraanbedekte elektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden. Voordelig onderhoud, door eenvoudig vervangen van de membraankap.

DULCOTEST-sensoren voor totaal beschikbaar chloor

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Desinfectie van zwembadwater met de voor de applicatie geoptimaliseerde DULCOTEST-sensoren voor totaal beschikbaar chloor - exacte meetwaarden en hoge procesveiligheid gewaarborgd. meer weten

Uw voordelen

 • Sensor voor totaal beschikbaar chloor, ook geschikt voor de combinatie met inline elektrolyse met chloor(iso)cyaanuurzuurderivaten
 • Kan ook worden ingezet als sensor voor vrij chloor, zonder verstoring bij de aanwezigheid van cyaanzuur
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Stabiel nulpunt
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie

DULCOTEST-sensoren voor totaal chloor

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Totaal chloor betrouwbaar meten met de veelzijdig toepasbare DULCOTEST-sensoren voor totaal chloor. Nauwkeurige meetwaarden en hoge bewakings- en procesveiligheid zijn gewaarborgd. meer weten

Uw voordelen

 • Veelzijdige toepassing bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (pH, zoutgehalte, temperatuur, chemicaliën- en vuilbelastingen), in combinatie met vele desinfectieprocessen (chloorgas, natrium-, calciumhypochloriet, chlooramine), toepassing ook bij hoge pH-waarden tot 9,5
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet, stoffen in het water en aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden
 • Lange standtijden door membraanbedekte elektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden.

DULCOTEST pH-sensoren

Geleidelijke pH-meetbereik 0 – 14

Metingen van de pH-waarde met DULCOTEST-sensoren: Exacte, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste meetwaarden in realtime. Chemische processen dankzij nauwkeurige meetwaarden sturen, regelen en controleren. meer weten

Uw voordelen

 • Nauwkeurige en betrouwbare pH-meting maakt efficiënte procesbesturing en een hoge procesveiligheid mogelijk
 • De brede keuze van sensortypen met een verschillende opbouw maakt een betrouwbare toepassing bij vele applicaties mogelijk
 • Lange standtijden worden door de beste materiaalkwaliteit van glas en diafragma's, evenals door een stabiel referentiesysteem en een optimale productie bereikt. Zo kunnen dode tijd en onderhoudswerkzaamheden worden geminimaliseerd
 • Korte voorraadtijden en snelle levering maken een snelle toepassing en optimale benutting van de levensduur van pH-sensoren mogelijk (veroudering begint bij alle glassensoren al direct na de productie)
 • Maatwerk koppeling aan het proces door talrijke speciale uitvoeringen van inbouwlengte, kabellengte en stekkers
 • OEM-partners krijgen een eigen label

DULCOTEST redox-sensoren

Typische meetbereik -1.500...+1.500 mV; grotere bereiken mogelijk, afhankelijk van het meettoestel.

Redox-meting met DULCOTEST-sensoren: Exacte, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste meetwaarden in realtime. Toepasbaar op het gebied van waterbehandeling en industrieel proceswater met hoge eisen. meer weten

Uw voordelen

 • Nauwkeurige en betrouwbare meting maakt efficiënte procesbesturing en een hoge procesveiligheid mogelijk
 • De brede keuze van sensortypen met een verschillende opbouw maakt een betrouwbare toepassing bij vele applicaties mogelijk
 • Lange standtijden worden bereikt door geselecteerde materiaalkwaliteiten voor meetelektroden en diafragma's en door een stabiel referentiesysteem. Zo kunnen dode tijd en onderhoudswerkzaamheden worden geminimaliseerd
 • Korte voorraadtijden en snelle levering maken een snelle toepassing en de best mogelijke benutting van de levensduur van sensoren mogelijk (veroudering begint bij alle glassensoren al direct na de productie)
 • Maatwerk koppeling aan het proces door talrijke speciale uitvoeringen van inbouwlengte, kabellengte en stekkers
 • OEM-partners krijgen een eigen label

DULCOTEST-sensoren voor chloordioxide

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

De chloordioxide-meting met DULCOTEST-sensoren levert bij alle oxidatie- en desinfectietaken nauwkeurige, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste realtime-meetwaarden. meer weten

Uw voordelen

 • Er zijn drie voor applicatie geoptimaliseerde sensorseries beschikbaar
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring vanwege amperometrisch meetprincipe
 • Geen storing door temperatuurinvloed door naar keuze geïntegreerde of zeer snelle externe temperatuurcompensatie
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet, dwarsgevoeligheid, stoffen in het water en aanslagvormende media door membraanbedekte sensoren
 • Lange standtijden door membraanbedekte meetelektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden

DULCOTEST-sensoren voor ozon

Meetbereik 0,02 ...2 mg/l

Ozon-meting bij oxidatie- en desinfectietaken: met DULCOTEST-sensoren exacte en aan de applicatie aangepaste realtime-meetwaarden verkrijgen. meer weten

Uw voordelen

 • Er zijn twee applicatiegeoptimaliseerde sensortypen beschikbaar
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet, dwarsgevoeligheid, stoffen in het water en aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden
 • Lange standtijden door membraanbedekte meetelektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden

DULCOTEST-sensoren voor geleidbaarheid

Getrapte meetbereiken 0,01 µS/cm – 2.000 mS/cm

Sensoren voor geleidbaarheid voor optimale proceskoppeling: DULCOTEST-sensoren dekken een breed scala aan meeteisen af en maken steeds de beste oplossing voor een meettaak mogelijk. meer weten

Uw voordelen

 • 27 verschillende sensortypen, toegesneden op de uiteenlopende eisen, met een optimale prijs-kwaliteitverhouding: Meetbereik, temperatuur, chemische bestendigheid, bestendigheid tegen vervuiling en procesaansluiting
 • Van eenvoudige conductometrische 2-elektroden- tot high-end-sensoren, die zijn gebaseerd op het inductieve meetprincipe
 • Nauwkeurige en betrouwbare meting maakt efficiënte procesbesturing en een hoge procesveiligheid mogelijk
 • Lange standtijden en korte onderhoudsintervallen reduceren dode tijd en verhogen de beschikbaarheid van de meetwaarden
 • Compleet voorgemonteerde sets van armatuur en sensor voor het zo eenvoudig, snel en foutloos mogelijk installeren
 • Snelle levering voor gebruik binnen de kortst mogelijke tijd

Meetpunt voor troebelheid DULCOTEST DULCO turb C

Meetbereik 0 - 1.000 NTU

Vertroebelingsmetingen met DULCOTEST DULCO turb C: Compact meetapparaat, dat werkt op basis van een stroolichtmeting, voor de vertroebelingsmeting met een groot meetbereik en verschillende uitvoeringen om te kunnen voldoen aan ISO- en EPA-normen, evenals met en zonder automatische reiniging. meer weten

Uw voordelen

 • Compact troebelheidsmeetpunt met geïntegreerde sensor, doorstroomcuvette en meetapparaat, spaart ruimte en is eenvoudig te installeren en gebruiken.
 • Hoog dynamisch meetbereik tussen 0,02 en 1.000 NTU maakt een veelzijdige toepassing binnen alle stappen van de drinkwaterbehandeling mogelijk. Ook voor bewaking van afvalwater uit zuiveringsinstallaties en doorbraakbeveiliging bij filters.
 • Korte reactietijden door meetcuvetten met een klein volume.
 • Stabiele metingen over een langere periode, ook in belast water, door optionele ultrasoonreiniging van de meetcuvette.
 • Snel een eenvoudig op locatie kalibreren door optioneel verkrijgbare, voorgemonteerde en gedurende lange tijd stabiele kalibratiestandaards.

DULCOTEST-sensoren voor perazijnzuur

Trapsgewijs meetbereik 0,02 – 2.000 mg/l

Meting van de perazijnzuur-concentratie met DULCOTEST-sensoren: Nauwkeurig en betrouwbaar voor de desinfectie in veiligheidsgevoelige applicaties in de levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en medische branche. Ook toepasbaar bij afvalwaterbehandeling. meer weten

Uw voordelen

 • Nauwkeurige ampèrometrische meting in realtime voor een efficiënte procesregeling
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door ampèrometrisch meetprincipe
 • Geen dwarsgevoeligheid t.o.v. waterstofperoxide
 • Toepassing van sensoren bij opgeloste stoffen, tensiden en aanslagvormende media zonder schade aan het membraan
 • Toepassing van de sensoren onder procesomstandigheden bij CIP (Cleaning in Place) en rinsers (afvullen)
 • Stabiel nulpunt betekent: geen drift

DULCOTEST-sensoren voor broom

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Broom-meting met DULCOTEST-sensoren: Bij desinfectieprocessen met broom veilig doseren. Toepasbaar bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten dankzij een grote robuustheid. meer weten

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd).
 • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur).
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe.
 • Geen drift door een stabiel nulpunt.
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie.
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden.

DULCOTEST-sensoren voor fluoride

Trapsgewijs meetbereik 0,05 – 100 mg/l

Nauwkeurige fluoridedetectie met DULCOTEST-sensoren bij de bewaking van drinkwater en afvalwater, geschikt voor pH-waarden tot 9,5. meer weten

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige potentiometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Toepassing tot pH-waarde 9,5
 • Geen storing door dwarsgevoeligheden dankzij het gebruik van een selectief LaF3-kristal
 • Geen storing door temperatuurinvloed dankzij zeer snelle externe temperatuurcompensatie
 • Geen storing door debietwijzigingen dankzij het potentiometrische principe
 • Snelle inbedrijfstelling dankzij potentiometrisch meetprincipe

DULCOTEST-sensoren voor waterstofperoxide

Getrapte meetbereiken 0,2 – 2.000 mg/l, speciale meetbereiken tot 100.000 mg/l

Waterstofperoxide-meting met DULCOTEST-sensoren: Efficiënte en betrouwbare bepaling van de concentratie van waterstofperoxide - toepasbaar in de meest uiteenlopende situaties. meer weten

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Geen drift door stabiel nulpunt
 • Geen storing door temperatuurinvloed door temperatuurcompensatie
 • Minder afhankelijk van debiet en dwarsgevoeligheden door membraanbedekte elektroden
 • Snelle inbedrijfstelling door korte inlooptijd

DULCOTEST-sensoren voor opgeloste zuurstof

Meetbereik: 0,1-20 mg/l

Breed toepasbare sensor voor het meten van de in het water opgeloste zuurstof vanaf 0,1 ppm tot zuurstofverzadiging. Voor inbouw in standaard dompelbuizen of in de bypassleiding van de processtroom. Toepassing in beluchtingsbassins van zuiveringsinstallaties, bij waterleidingbedrijven, visteelt of voor bewaking van oppervlaktewater. Minimale onderhoudseisen dankzij optisch meetprincipe. meer weten

Uw voordelen

 • Meetgrootheid: Opgeloste zuurstof, minimale onderhoudseisen in belast water dankzij optisch meetprincipe
 • Duurzaam stabiele fabriekskalibratie. Kalibratie is pas noodzakelijk na vervanging van de kap van de optische sensor
 • Staafvormige opbouw voor het eenvoudig inbouwen in standaard dompelbuizen en bypass-leidingen van ProMinent
 • Onafhankelijk van debietwaarden en met minimale verstoringen door stoffen in het water, dankzij het optische meetprincipe van de fluorescentieoplossing
 • Lange gebruiksduur van de fluorescentiekleurstof en eenvoudige vervanging door het uitwisselen van de sensorkap

DULCOTEST-sensoren voor chloriet

Trapsgewijs meetbereik 0,02 – 2 mg/l

Chloriet-metingen met DULCOTEST-sensoren bij desinfectieprocessen met chloordioxide – hoge procesveiligheid gewaarborgd. meer weten

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Geen dwarsgevoeligheid bij de aanwezigheid van chloordioxide, chloor en chloraat
 • Hoge gevoeligheid voor sporenmeting bij waterleidingbedrijven, tot 0,5 ppm (type CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Grotere meetbereikdynamiek tot 2 ppm voor andere toepassingen in combinatie met chloordioxidebehandeling en vooral voor kwaliteitscontrole van de chloordioxidegeneratoren (type CLT 1-mA-2 ppm)
 • Geen drift door stabiel nulpunt

DULCOTEST-temperatuursensoren

Meetbereiken van 0 – 100 °C

Temperatuurmeting met DULTOTEST-sensoren: Toepasbaar voor directe temperatuurmeting of voor temperatuurcompensatie bij de meting van pH-waarde, fluoride-waarde, geleidbaarheid, chloordioxide-waarde of waterstofperoxide-waarde. meer weten

Uw voordelen

 • Keuze uit Pt 100 of Pt 1000, afhankelijk van de eisen aan het meetbereik en de nauwkeurigheid
 • Stabiele constructie met de afmetingen van een standaard pH-sensor met integratie van het sensorelement in een chemisch inerte glazen huls.
 • Eenvoudige. Installatie vergelijkbaar met standaard pH-sensoren via PG 13,5 schroefdraad is al beschikbare armaturen.
 • Meetomvormer met weergave/bediening en zonder weergave/bediening voor doorgeven/omvormen van het primaire signaal in een 4-20 mA signaal en voor het doorgeven naar een centrale bedieningseenheid (PLC)

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

Toepassingen

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren