Zoeksuggesties

DULCOTEST-sensoren voor chloordioxide

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

De chloordioxide-meting met DULCOTEST-sensoren levert bij alle oxidatie- en desinfectietaken nauwkeurige, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste realtime-meetwaarden.

Productbeschrijving

Betrouwbare online-meting van chloordioxide – met de DULCOTEST-sensoren.

Binnen onze productlijn DULCOTEST-chloordioxidesensoren, zijn drie series beschikbaar voor verschillende toepassingen. Elke serie bestaat uit meerdere typen voor verschillende meetbereiken. Voor de bewaking of regeling van schoon water, evenals bij de desinfectie van drinkwater, is de beproefde chloordioxidesensor-serie CDE2 beschikbaar. Voor een snelle regeling van het chloordioxidegehalte bij flesspoelinstallaties wordt de serie CDP1 aangeboden. Het innovatieve sensortype CDR1 kan in belast water, bijv. onbehandeld water voor drinkwaterwinning, koelwater en afvalwater worden toegepast.

Uw voordelen

 • Er zijn drie voor applicatie geoptimaliseerde sensorseries beschikbaar
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring vanwege amperometrisch meetprincipe
 • Geen storing door temperatuurinvloed door naar keuze geïntegreerde of zeer snelle externe temperatuurcompensatie
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet, dwarsgevoeligheid, stoffen in het water en aanslagvormende media door membraanbedekte sensoren
 • Lange standtijden door membraanbedekte meetelektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden

Toepassingsbereik

De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.

Serie CDE: Drink-, bedrijfs- en proceswater zonder tensiden met langzame temperatuurwijzigingen, serie CDP: Flessenspoelinstallatie en overige toepassingen met tensidetoevoegingen en snelle tempearatuurswijzigingen, serie CDR: belast bedrijfs-, proceswater, met tensiden belast koelwater, gietwater, zwak belast afvalwater, warm water

  Technische details

  Sensortype CDE 2-mA

  • Meetbereiken 0,01 – 10 mg/l
  • Temperatuur 5 – 45 ºC
  • Druk max. 1,0 bar
  • pH-bereik 4,0…11,0
  • Aanspreektijd 120 s
  Sensortype CDP 1-mA
  • Meetbereiken 0,02 – 2,00 mg/l
  • Temperatuur 10 – 45 ºC
  • Druk max. 3,0 bar
  • pH-bereik 5,5…10,5
  • Aanspreektijd 60 s
  Sensortype CDR 1-mA
  • Meetbereiken 0,01 – 10,0 mg/l
  • Temperatuur 1 – 55 ºC
  • Druk max. 3,0 bar
  • pH-bereik 1,0…10,0
  • Aanspreektijd 180 s

  Chloordioxide-sensor CDE 2-mA

  Standaardsensor voor het meten van chloordioxide zonder dwarsgevoeligheid door vrij chloor. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: Chloordioxide, zonder dwarsgevoeligheid voor vrij chloor
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water

  Meetgrootheid

  Chloordioxide (ClO2)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  4,0…11,0

  Dwarsgevoeligheid

  Ozon

  Temperatuur

  5…45 °C

  Druk, max.

  1,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  16…24 V DC (tweedraads techniek)

  Uitgangssignaal

  4… 20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

  Aanspreektijd t90

  120 s

  Selectiviteit

  Chloordioxide selectief t.o.v. vrij chloor, chloriet, chloraat

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  D1C, DAC

  Typische toepassing

  Onbelast drinkwater.

  Bestendigheid tegen

  Zouten, zuren, logen. Niet-tensiden

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  CDE 2-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792930

  CDE 2-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792929

  CDE 2-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792928

  Chloordioxidesensoren compl. met 100 ml elektrolyt

  Opmerking: bij de eerste inbouw van de chloordioxidesensoren in de debietgever DLG III is een montageset (bestelnr. 815079) noodzakelijk.

  Chloordioxide-sensor CDP 1-mA

  Sensor voor het meten van chloordioxide met korte aanspreektijden, bijv. in flesspoelinstallaties. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: Chloordioxide, zonder verstoring door tensiden
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Korte aanspreektijden door de open poriën van de membraan en externe temperatuurmeting

  Toepassingsbereik

  • Flessenspoelinstallatie

  Meetgrootheid

  Chloordioxide (ClO2)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  5,5…10,5

  Dwarsgevoeligheid

  Ozon, chloor

  Temperatuur

  10…45 °C

  Druk, max.

  3,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  16…24 V DC (tweedraads techniek)

  Uitgangssignaal

  4…20 mA ≈ meetbereik, niet temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

  Temperatuurmeting

  Separate temperatuurmeting voor compensatie noodzakelijk

  Aanspreektijd t90

  60 s

  Selectiviteit

  Chloordioxide t.o.v. chloriet en chloraat

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  Het inbouwen van de sensor samen met een Pt 100-temperatuursensor in de armatuur BAMa, DGMa, DLG III wordt aanbevolen

  Meet- en regelapparaten

  alleen D1C en DAC met automatische temperatuurcorrectie

  Typische toepassing

  Tensidehoudend proceswater (flessenwasmachine).

  Bestendigheid tegen

  Tensiden, lichte vuilaanslag

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  CDP 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1002149

  Chloordioxidesensoren compl. met 100 ml elektrolyt

  Opmerking: bij de eerste inbouw van de chloordioxidesensoren in de debietgever DLG III is een montageset (bestelnr. 815079) noodzakelijk.

  Chloordioxide-sensor CDR 1-mA

  Sensor voor het meten van chloordioxide voor alle watertypen, inclusief heet en vervuild water. Zonder dwarsgevoeligheid door vrij chloor. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: Chloordioxide, zonder dwarsgevoeligheid voor vrij chloor
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Weerstand tegen vuilafzettingen door porieloos membraan
  • Bedrijfstemperatuur tot maximaal 60 °C (kortstondig), door geschikte sensormaterialen

  Meetgrootheid

  Chloordioxide (ClO2)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  1,0…10,0

  Dwarsgevoeligheid

  Ozon

  Temperatuur

  1…55 °C

  Druk, max.

  3,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  16…24 V DC

  Uitgangssignaal

  4… 20 mA temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

  Aanspreektijd t90

  3 min.

  Selectiviteit

  Chloriet

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  D1C, DAC

  Typische toepassing

  belast bedrijfs-, proceswater, belast met tensiden, koelwater, gietwater, zwak belast afvalwater, warmwater.

  Bestendigheid tegen

  Tensiden, lichte vuilaanslag, wateroplosbare chemicaliën, vaste stoffen/vuil, biofilmen

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  CDR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1033762

  CDR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033393

  CDR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1033404

  Opmerking: bij de eerste inbouw van de chloordioxidesensoren in de debietgever DLG III is een montageset (bestelnr. 815079) noodzakelijk.

  Chloordioxidesensor CDR 1-CAN

  Sensor voor het meten van chloordioxide voor alle watertypen, inclusief heet en vervuild water. Zonder dwarsgevoeligheid door vrij chloor. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: Chloordioxide, zonder dwarsgevoeligheid voor vrij chloor
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Weerstand tegen vuilafzettingen door porieloos membraan
  • Bedrijfstemperatuur tot maximaal 60 °C (kortstondig), door geschikte sensormaterialen
  • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen

  Meetgrootheid

  Chloordioxide (ClO2)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  1,0…10,0

  Dwarsgevoeligheid

  Ozon

  Temperatuur

  5…45 °C

  Druk, max.

  1,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 30...100 l/h
  BAMa: 5...60 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  via CAN-interface (11 – 30 V)

  Uitgangssignaal

  Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden

  Aanspreektijd t90

  3 min.

  Selectiviteit

  Chloriet

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  DULCOMARIN

  Typische toepassing

  belast bedrijfs-, proceswater, belast met tensiden, koelwater, gietwater, zwak belast afvalwater.

  Bestendigheid tegen

  Tensiden, wateroplosbare schadelijke stoffen, vaste stoffen/vuil, biofilmen

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  CDR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1041155

  compleet met 100 ml elektrolyt, verbindingskabel - CAN M12 5-polig. 0,5 m, T-verdeler M12 5-pol. CAN

  Downloads voor DULCOTEST-sensoren voor chloordioxide

  Meer in het downloadcenter

  0 Resultaten
  Filteren op documenttype
  Brochure / flyer (0)
  Catalogus (0)
  Certificaat / verklaring (0)
  Elektrisch schema (0)
  Explosietekening / reserveonderdelen (0)
  Gebruikershandleiding (0)
  Gegevensblad (0)
  Overige (0)
  Persbericht (0)
  Software (0)
  Tekening / maatschets (0)
  Toepassingsvoorbeeld / referentie (0)
  Vakartikel (0)
  Veiligheidsinformatieblad (0)

  Geselecteerd filter:

  Overeenkomende downloads

  Sorteren op Documenttype
  meer zoekresultaten laden ...
  Geen verdere zoekresultaten meer!

  Er zijn geen zoekresultaten gevonden.

  Zijn alle woorden juist gespeld?
  Opnieuw proberen met minder of andere zoekwoorden?

  Probeer het later nog een keer a.u.b.

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Overzicht

  Betrouwbare online-meting van chloordioxide – met de DULCOTEST-sensoren.

  Binnen onze productlijn DULCOTEST-chloordioxidesensoren, zijn drie series beschikbaar voor verschillende toepassingen. Elke serie bestaat uit meerdere typen voor verschillende meetbereiken. Voor de bewaking of regeling van schoon water, evenals bij de desinfectie van drinkwater, is de beproefde chloordioxidesensor-serie CDE2 beschikbaar. Voor een snelle regeling van het chloordioxidegehalte bij flesspoelinstallaties wordt de serie CDP1 aangeboden. Het innovatieve sensortype CDR1 kan in belast water, bijv. onbehandeld water voor drinkwaterwinning, koelwater en afvalwater worden toegepast.

  Uw voordelen

  • Er zijn drie voor applicatie geoptimaliseerde sensorseries beschikbaar
  • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
  • Geen storing door vertroebeling of kleuring vanwege amperometrisch meetprincipe
  • Geen storing door temperatuurinvloed door naar keuze geïntegreerde of zeer snelle externe temperatuurcompensatie
  • Verminderde afhankelijkheid van debiet, dwarsgevoeligheid, stoffen in het water en aanslagvormende media door membraanbedekte sensoren
  • Lange standtijden door membraanbedekte meetelektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden

  Toepassing

  Technische gegevens

  Downloads

  Neem contact met ons op

  Dominique BERGER

  Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

  »Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

  +32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

  Passende producten

  Maak kennis met een doseerpomp die op het punt van productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency nieuwe maatstaven zet.

  meer weten

  Wenst u een eenvoudig meet- en regelapparaat voor wateranalyse? Dat eenvoudig te bedienen is en waarbij u alle gangbare meetgrootheden per kanaal vrij kunt kiezen? Dat is er: onze DULCOMETER diaLog DACb! Het is bovendien geschikt voor ethernet/LAN en kan optimaal worden geïntegreerd in bestaande netwerken.

  meer weten

  Fotometers meten volgens het fotometrisch principe vrijwel alle desinfectiemiddelen en de pH-waarde. Ze zijn transportabel, compact en maken een veilige, eenvoudige meting mogelijk.

  meer weten

  Het meet- en regelapparaat AEGIS II meet en regelt continu de geleidbaarheid en regelt de biociden-concentratie en houdt zo leidingen en warmtewisselaars schoon.

  meer weten

  Chloordioxide-installatie, die continu ClO2 produceert op basis van het chloor/zuur-proces met verdunde chemicaliën. De meest eenvoudige bediening, een overzichtelijke opbouw, analoog, handmatig of via contacten regelbaar.

  meer weten

  Chloordioxide-installatie voor het produceren van een chloorvrije chloordioxide-oplossing, zeer geschikt voor meerdere doseerpunten. Bello Zon CDLb produceert ClO2 discontinu op basis van het zuur/chloriet-proces met verdunde chemicaliën.

  meer weten

  Chloordioxide-installatie voor het doseren van chloordioxide met verdunde chemische grondstoffen. Het gecertificeerde rendement garandeert een efficiënte productie van chloordioxide. Bello Zon CDVd eenvoudig en veilig integreerbaar in elk waterbehandelingsproces.

  meer weten

  Chloordioxide-installatie voor het doseren van chloordioxide met geconcentreerde chemische grondstoffen. Het beproefde veiligheidsconcept beschermt mens en milieu. Het gecertificeerde rendement garandeert een efficiënte productie van chloordioxide. Bello Zon CDKd is eenvoudig en veilig integreerbaar in elk waterbehandelingsproces.

  meer weten

  Universeel toepasbare magneetdoseerpomp voor het doseren van vloeibare media bij de waterbehandeling en bij chemische processen: Magneet-membraandoseerpomp beta. Voordelig, tegen overbelasting beveiligd, aanpasbaar aan de aanwezige signaalgevers.

  meer weten

  De gamma/ XL is een intelligente, in netwerken opneembare, magneet-membraandoseerpomp, die op het punt van productiviteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie nieuwe maatstaven zet.

  meer weten

  Bewaken en behandelen van drinkwater, resp. water dat vergelijkbaar is met drinkwater, met DULCOTROL drinkwater/F&B – het compacte meet- en regelsysteem, speciaal toegesneden op de waterbehandeling in waterleidingbedrijven en in de levensmiddelen- en drankindustrie.

  meer weten

  Chloriet-metingen met DULCOTEST-sensoren bij desinfectieprocessen met chloordioxide – hoge procesveiligheid gewaarborgd.

  meer weten

  ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren