Zoeksuggesties

DULCOTEST-sensoren voor broom

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Broom-meting met DULCOTEST-sensoren: Bij desinfectieprocessen met broom veilig doseren. Toepasbaar bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten dankzij een grote robuustheid.

Productbeschrijving

Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST-sensoren

Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

 • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
 • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
 • Geringere bevordering van corrosie.
 • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

Binnen onze productlijn DULCOTEST-broomsensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelsysteem DULCOMARIN.

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd).
 • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur).
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe.
 • Geen drift door een stabiel nulpunt.
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie.
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden.

Technische details

Meting van alle voor desinfectie gebruikelijke broomreagentia mogelijk:

 • Anorganisch vrij broom bijv. volgens ACTI bromproces: HOBr of anorganisch gebonden broom (bijv. in de handel als Stabrex®)
 • DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Albrom 100® in de handel
 • BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Brom-Sticks® in de handel

Sensor voor totaal beschikbaar broom BCR 1-mA (vervangt eerder type BRE 1)

Sensor voor het desinfectiemiddel BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen en totaal chloor, ook in vervuild water en/of voor hoge pH-waarden van maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met mA-ingang

Uw voordelen

 • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne)
 • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water, N-bromamidesulfonaat
 • Bestendigheid tegen blokkering wordt bereikt door een elektrolyt met antimicrobacteriële werking (minder verstopping door biofilmen) evenals door een membraan met grote poriën (minder verstopping door deeltjes/vuil)
 • Toepasbaar bij hoge pH door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

Meetgrootheid

Totaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoin) en N-bromamido sulfonaat, totaal chloor

Referentiemethode

DPD4

pH-bereik

5,0…9,5

Temperatuur

5…45 °C

Druk, max.

1,0 bar

Aanstroming

DGMa, DLG III: 60...80 l/h
BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

Voedingsspanning

16…24 V DC (tweedraads techniek)

Uitgangssignaal

4… 20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

Selectiviteit

Niet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen

Desinfectieproces

BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), N-bromamidosulfonaat

Installeren

Bypass: open afvoer voor het meetwater

Sensorarmatuur

BAMa, DGMa, DLG III

Meet- en regelapparaten

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typische toepassing

Koelwater, proceswater, afvalwater, zwembadwater, water met hoger pH-waarden (stabiele pH).

Bestendigheid tegen

Vuilaanslag, biofilmen, tensiden

Meetprincipe, technologie

amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

Meetbereik

Bestelnr.

BCR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l

1041697

BCR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l

1040115

BCR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l

1041698

Sensor voor totaal beschikbaar broom BRE 3-CAN

Sensor voor vrij en gebonden broom, ook voor licht vervuild water. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling

Uw voordelen

 • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen
 • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
 • Toepassing bij hoge pH-waarde door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
 • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen

Meetgrootheid

Totaal beschikbaar broom

Referentiemethode

Voor DBDMH, vrij broom: DPD1. Voor BCDMH: DPD4

pH-afhankelijkheid

bij pH-wijziging van pH 7 naar pH 8 vermindert de sensorgevoeligheid
a) bij DBDMH en vrij broom met ca. 10%
b) bij BCDMH met ca. 25%

Temperatuur

5…45 °C

Druk, max.

3,0 bar

Aanstroming

DGMa, DLG III: 30...60 l/h
BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

Voedingsspanning

via CAN-interface (11 – 30 V)

Uitgangssignaal

Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden

Selectiviteit

Niet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen

Desinfectieproces

DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethyl-hydantoïne), BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), vrij broom (HOBr, OBr-)

Installeren

Bypass: open afvoer voor het meetwater

Sensorarmatuur

BAMa, DGMa, DLG III

Meet- en regelapparaten

DULCOMARIN

Typische toepassing

Zwembaden/whirlpools.

Bestendigheid tegen

Tensiden

Meetprincipe, technologie

amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

Meetbereik

Bestelnr.

BRE 3-CAN-10 ppm

0,02…10,0 mg/l

1029660

Aanwijzing: bij de eerste inbouw van de broomsensoren in de debietgever DLG III is een montageset (bestelnr. 815079) noodzakelijk.

Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-mA (vervangt eerder type BRE 2)

Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

Uw voordelen

 • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
 • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
 • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
 • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

Meetgrootheid

vrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)

Referentiemethode

DPD1

pH-bereik

5…9,5

Temperatuur

1…40 °C

Druk, max.

1,0 bar

Aanstroming

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

Voedingsspanning

16…24 V DC (tweedraads techniek)

Uitgangssignaal

4… 20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

Selectiviteit

Vrij chloor t.o.v. gebonden chloor

Desinfectieproces

Chloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM

Installeren

Bypass: open afvoer voor het meetwater

Sensorarmatuur

BAMa, DGMa, DLG III

Meet- en regelapparaten

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typische toepassing

Koelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.

Bestendigheid tegen

Zouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag

Meetprincipe, technologie

amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

Meetbereik

Bestelnr.

* Meetbereik gerelateerd aan chloor. Bij de meting van broom worden de onder- en bovengrens van het meetbereik met de factor 2,25 verhoogd, dus bijv. CBR 1mA - 0,5 ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

CBR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l *

1038016

CBR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l *

1038015

CBR 1-mA-5 ppm

0,05…5,0 mg/l *

1052138

CBR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l *

1038014

Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-CAN

Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling.

Uw voordelen

 • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
 • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
 • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
 • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

Meetgrootheid

vrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)

Referentiemethode

DPD1

pH-bereik

5…9,5

Temperatuur

1…40 °C

Druk, max.

1,0 bar

Aanstroming

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

Voedingsspanning

11…30 VDC (via CAN-interface)

Uitgangssignaal

Digitaal (CANopen), ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden

Selectiviteit

Vrij chloor t.o.v. gebonden chloor

Desinfectieproces

Chloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM

Installeren

Bypass: open afvoer voor het meetwater

Sensorarmatuur

BAMa, DGMa, DLG III

Meet- en regelapparaten

DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II uitsluitend met hardware na 06-02-2014 vanaf softwareversie 3035

Typische toepassing

Koelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.

Bestendigheid tegen

Vuilaanslag, biofilmen, tensiden

Meetprincipe, technologie

amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

Meetbereik

Bestelnr.

CBR 1-CAN-10 ppm

0,01…10,0 mg/l

1122056

Downloads voor DULCOTEST-sensoren voor broom

Meer in het downloadcenter

0 Resultaten
Filteren op documenttype
Brochure / flyer (0)
Catalogus (0)
Certificaat / verklaring (0)
Elektrisch schema (0)
Explosietekening / reserveonderdelen (0)
Gebruikershandleiding (0)
Gegevensblad (0)
Overige (0)
Persbericht (0)
Software (0)
Tekening / maatschets (0)
Toepassingsvoorbeeld / referentie (0)
Vakartikel (0)
Veiligheidsinformatieblad (0)

Geselecteerd filter:

Overeenkomende downloads

Sorteren op Documenttype
meer zoekresultaten laden ...
Geen verdere zoekresultaten meer!

Er zijn geen zoekresultaten gevonden.

Zijn alle woorden juist gespeld?
Opnieuw proberen met minder of andere zoekwoorden?

Probeer het later nog een keer a.u.b.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Overzicht

Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST-sensoren

Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

 • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
 • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
 • Geringere bevordering van corrosie.
 • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

Binnen onze productlijn DULCOTEST-broomsensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelsysteem DULCOMARIN.

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd).
 • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur).
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe.
 • Geen drift door een stabiel nulpunt.
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie.
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden.

Toepassing

Technische gegevens

Downloads

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

Passende producten

Redox-meting met DULCOTEST-sensoren: Exacte, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste meetwaarden in realtime. Toepasbaar op het gebied van waterbehandeling en industrieel proceswater met hoge eisen.

meer weten

Maak kennis met een doseerpomp die op het punt van productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency nieuwe maatstaven zet.

meer weten

De slangpomp DULCOFLEX DF4a voor het doseren van vlokmiddelen en actieve kool voor een exacte en nauwkeurige waterbehandeling. Deze is optimaal voor toepassing in zwembaden, whirlpools en wellness-omgevingen. Een werkdruk tot 4 bar is mogelijk.

meer weten

Wenst u een eenvoudig meet- en regelapparaat voor wateranalyse? Dat eenvoudig te bedienen is en waarbij u alle gangbare meetgrootheden per kanaal vrij kunt kiezen? Dat is er: onze DULCOMETER diaLog DACb! Het is bovendien geschikt voor ethernet/LAN en kan optimaal worden geïntegreerd in bestaande netwerken.

meer weten

Het meet- en regelapparaat DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan bij de drinkwaterbehandeling, afvalwaterbehandeling of voor vele andere sectoren worden toegepast voor regeltaken. Veilig, comfortabel, overzichtelijk dankzij groot verlicht grafisch display, bedieningsmenu met heldere tekst en pH-sensorbewaking.

meer weten

Het meet- en regelsysteem DULCOMARIN 3 is uw digitale koppeling met de technologie van de toekomst. Het systeem regelt het volledige zwembad – van het zwemparadijs tot uw privézwembad – en kan als multipoolsysteem worden ingezet voor maximaal 16 filtercircuits.

meer weten

Fotometers meten volgens het fotometrisch principe vrijwel alle desinfectiemiddelen en de pH-waarde. Ze zijn transportabel, compact en maken een veilige, eenvoudige meting mogelijk.

meer weten

Het meet- en regelapparaat AEGIS II meet en regelt continu de geleidbaarheid en regelt de biociden-concentratie en houdt zo leidingen en warmtewisselaars schoon.

meer weten

Bewaken en behandelen van afvalwater met DULCOTROL afvalwater – het compacte meet- en regelsysteem, speciaal toegesneden op de gemeentelijke en industriële afvalwaterbehandeling.

meer weten

De Sigma/ 1 Basis is een zeer robuuste motor-membraandoseerpompen met gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan een hoge procesveiligheid. Deze biedt een veelvoud aan aandrijfvarianten, zoals draaistroom- of 1-fase wisselstroommotoren, ook voor Ex-zones.

meer weten

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren