Zoeksuggesties

Duurzaam zwemmen in Heidelberg

Voor de duurzame waterbehandeling in de zwembaden van het gemeentebedrijf Stadtwerke Heidelberg zorgt krachtige meet- en regeltechniek van ProMinent. Want een efficiënte exploitatie garandeert zwemplezier voor alle bezoekers – nu en in de toekomst!

Altijd up-to-date

Het bedrijf Stadtwerke Heidelberger Bäder exploiteert in totaal vijf zwembaden met een volume van rond 500.000 bezoekers per jaar. Bij de succesvolle en duurzame capaciteitsbenutting van de afzonderlijke baden hoort een efficiënte en milieuvriendelijke exploitatie. Daarom worden alle baden van groene stroom en klimaatvriendelijk opgewekte warmte voorzien. Om altijd op de nieuwste stand van de techniek te zijn, werden in het openluchtzwembad Tiergartenstraße in 2014 ook de waterbehandelings- en desinfectie-installaties vernieuwd. Het project bestond uit de volledige ontmanteling van de oude installaties en de montage en inbedrijfstelling van de nieuwe. De bijzondere eis vormde hierbij de zorgvuldige planning van de doseerpompen met het oog op het pompdebiet en de drukverhoudingen. De exploitant koos ervoor de realisatie van het omvangrijke project aan twee lokale bedrijven over te dragen: het IBA TechnikCenter van IBA-Aqua-Pflege-Produkte GmbH en ProMinent GmbH.

Kerngegevens

  • Vernieuwing van de waterbehandelings- en desinfectie-installaties in openluchtzwembad
  • Weinig tijd in verband met het begin van het badseizoen
  • Inbouw van volledige meet- en regeltechniek en meerdere doseerpompen

Inbouw in recordtempo

Begin mei 2014 werd de nieuwe techniek voor de behandeling en desinfectie van het zwembadwater in openluchtzwembad Tiergartenstraße op tijd voor het seizoensbegin in bedrijf gesteld. Want ondanks de grote omvang van de werkzaamheden realiseerde het montageteam van het IBA TechnikCenter de verbouwing binnen slechts twee dagen. De nauwe samenwerking met de Stadtwerke Heidelberg en de betrouwbare levering van de componenten waren eveneens cruciaal voor de succesvolle voltooiing.

Naast de toegepaste magneetdoseerpomp Beta® en de robuuste slangpomp DULCO®flex DF4a omvat de leveringsomvang van ProMinent het multikanaal-multiparameter meet- en regelsysteem DULCOMARIN® II. De bypass-armaturen bestaan uit voorgemonteerde stromingsgever-modules van de met inwendige schroefdraden uitgeruste sensoren voor pH-waarde, redox en chloor. Dankzij de debietbewaking is voor de snelle meetwaardebepaling slechts een kleine hoeveelheid meetwater nodig. De DULCOMARIN® II is via CAN-bus-systeem met de gebouwtechniek van het openluchtzwembad verbonden en stuurt op die manier decentraal alle aangesloten watercircuits.

Win-winsituatie voor alle betrokkenen

Van het voorafgaande omvangrijke advies door het IBA TechnikCenter, de offertefase tot de opdrachtverlening en de montage werd het project tot volle tevredenheid van de klant uitgevoerd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de open en constante communicatie tussen alle betrokkenen. De Stadtwerke Heidelberg profiteren nu van een aanzienlijk lagere onderhoudsbehoefte en arbeidsintensiteit en een hoge bedrijfsveiligheid. De echte winnaars zijn echter de kleine en grote bezoekers, want zij krijgen recreatie en plezier in het koele nat met optimale waterkwaliteit in alle baden.

  • Het gebruik van krachtige meet- en regeltechniek met controller DULCOMARIN® II verlaagt bedrijfskosten
  • De verlaging van het chemicaliëngebruik dankzij nauwkeurige dosering verhoogt de arbeidsveiligheid
  • Succesvolle samenwerking van vakkundige lokale bedrijven creëert win-winsituatie

»We hebben de waterbehandelingsinstallaties van onze zwembaden inmiddels volledig uitgerust met de meet- en regeltechniek van ProMinent. De besturingen werken uitstekend en uitermate nauwkeurig, schommelingen van de meetwaarden konden we aanzienlijk reduceren. Tegelijkertijd helpt deze techniek ons om op de hulpstoffen te besparen: enerzijds door het lage stroomverbruik en anderzijds door het verminderde gebruik van chemische stoffen. Daarmee beschermen we het klimaat en reduceren we onze bedrijfskosten.« -  Peter Erb, directeur Stadtwerke Heidelberg Bäder

Gebruikte producten - Duurzaam zwemmen in Heidelberg

Metingen van de pH-waarde met DULCOTEST-sensoren: Exacte, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste meetwaarden in realtime. Chemische processen dankzij nauwkeurige meetwaarden sturen, regelen en controleren.

meer weten

Redox-meting met DULCOTEST-sensoren: Exacte, betrouwbare en aan de applicatie aangepaste meetwaarden in realtime. Toepasbaar op het gebied van waterbehandeling en industrieel proceswater met hoge eisen.

meer weten

DULCOTEST-sensoren voor vrij chloor zorgen bij elke desinfectietaak voor exacte meetwaarden en een hoge bewakings- en procesveiligheid en werken applicatiegebaseerd.

meer weten

Universeel toepasbare magneetdoseerpomp voor het doseren van vloeibare media bij de waterbehandeling en bij chemische processen: Magneet-membraandoseerpomp beta. Voordelig, tegen overbelasting beveiligd, aanpasbaar aan de aanwezige signaalgevers.

meer weten

De slangpomp DULCOFLEX DF4a voor het doseren van vlokmiddelen en actieve kool voor een exacte en nauwkeurige waterbehandeling. Deze is optimaal voor toepassing in zwembaden, whirlpools en wellness-omgevingen. Een werkdruk tot 4 bar is mogelijk.

meer weten

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren