Zoeksuggesties

Slimme waterrecycling met chloordioxide

In de zuivelfabriek Crailsheim-Dinkelsbühl wordt het dampwater met behulp van een chloordioxide-installatie gedesinfecteerd en vervolgens hergebruikt in het productieproces. Het mooie resultaat: een aanzienlijke verlaging van het waterverbruik en van de bedrijfskosten.

Kosten omlaag

De zuivelfabriek Crailsheim-Dinkelsbühl eG verwerkt met zijn 160 medewerkers jaarlijks rond 130.000 ton melk, hoofdzakelijk tot kaas. Maar het hoge verbruik van vers water voor verschillende toepassingen, zoals het reinigen van de centrifuges, was altijd een onaangename kostenfactor. Daarnaast lag ook het verbruik van het desinfectiemiddel perazijnzuur bij maandelijks ca. 800 liter. Door het in het productieproces ontstaande dampwater te hergebruiken, moesten de kosten voor vers water en afvalwater en de kosten voor de chemische desinfectiemiddelen worden verlaagd.

Kerngegevens

  • Jaarlijkse verwerking van 130.000 liter melk voor de kaasproductie
  • Dagelijks ontstaan van 200.000 liter koud en warm dampwater
  • Hergebruik van het dampwater door middel van desinfectie in chloordioxide-installatie

Chloordioxide erin

Voor de desinfectie van het dampwater wordt een chloordioxide-installatie Bello Zon® CDLb

van ProMinent toegepast. Chloordioxide is een uiterst effectief desinfectiemiddel dat bovendien de afbraak van biofilms in de leidingsystemen bevordert. De chloordioxide-installatie maakt van de verdunde chemicaliën zoutzuur en natriumchloriet een stockoplossing van max. 1.000 ppm die in de voorraadtank van de opslagmodule wordt gebufferd.

De aangemaakte stockoplossing wordt via een persluchtmembraanpomp constant naar de verschillende doseermodules getransporteerd.

Per dag ontstaat in de zuivelfabriek gemiddeld ca. 200.000 liter koud en warm dampwater dat vanuit de opslagtanks via transportpompen van elkaar gescheiden wordt getransporteerd naar het doseersysteem Bello Zon® CDLb en vervolgens aan chloordioxide wordt blootgesteld. Het dusdanig behandelde en microbiologisch zuivere dampwater wordt in tanks in tussenopslag bewaard en kan vervolgens worden hergebruikt in de reinigingsmachine voor vormen of voor het tussenspoelen van tanks en pijpleidingen.

Waterverbruik verlaagd

Ten opzichte van het eerdere verbruik van perazijnzuur ligt de behoefte aan chemicaliën van de Bello Zon® CDLb bij ca. 250 liter per chemische stof. Bij een berekening met de gebruikelijke prijzen voor perazijnzuur en zuur/loog voor de chloordioxide-installatie komt dit neer op een kostenbesparing tot 40%. Hetzelfde geldt voor de behoefte aan vers water die bij volledige benutting van het dampwater met 40% verlaagd kan worden. De investering van de zuivelfabriek Crailsheim-Dinkelsbühl in een moderne desinfectie-installatie is daarom een uitermate slimme zet geweest. Met een machine van ProMinent hoef je je de kaas niet van het brood te laten eten!

  • Betrouwbare desinfectie van dampwater met chloordioxide-installatie
  • Effectief hergebruik van het behandelde dampwater voor andere taken
  • Verlaging van de kosten voor chemicaliën met 40%
  • Verlaging van het verbruik van vers water met 40%

Gebruikte producten - Slimme waterrecycling met chloordioxide

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

Meer praktijkvoorbeelden voor deze branche

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren