Zoeksuggesties

Zeewaterbehandeling voor de garnalenteelt

De wereldwijde vraag naar 'seafood' blijft aanhouden maar het telen van garnalen in aquaculturen is niet eenvoudig. Installaties voor desinfectie en ontzilting kunnen de waterkwaliteit in de kweekvijvers aanzienlijk verbeteren en verhogen de overlevingskansen van de garnalen.

Groeimarkt aquacultuur

Garnalen zijn met name in Europa en de Verenigde Staten een populaire delicatesse. Volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, wordt inmiddels jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen ton zogeheten witte garnalen geproduceerd. Wereldwijd zijn China en Thailand de grootste producenten en is Thailand de grootste exporteur: in 2012 verkocht dit Aziatische land rond de 72.500 ton garnalen aan landen in de EU. Om aan de voortdurend stijgende vraag naar de kwetsbare kreeftachtigen te kunnen voldoen, worden deze nu veelvuldig in aquaculturen gekweekt. Dat is echter een lastige aangelegenheid want bij de doorgaans intensieve kweekmethoden kunnen in de dichtbevolkte betonnen kweekvijvers ziekten tot totale verliezen leiden.
Een van de grootste Thaise garnalenkweekbedrijven slaat daarom nieuwe paden in en zet hoogwaardige technologie in voor meer kostenefficiëntie en voor het welzijn van de zeedieren. Tijdens de aanbestedingsprocedure overtuigde ProMinent Thailand de garnalenproducent met een speciaal voor het bedrijf ontworpen oplossing voor waterbehandeling.

Kerngegevens

  • Productie van 3,5 ton witte garnalen wereldwijd
  • Thailand verkocht in 2012 ca. 72.500 ton garnalen aan EU-landen
  • Aquaculturen dragen bij aan het dekken van de vraag
  • Op de klant toegesneden oplossing voor waterbehandeling

Goed doordachte waterbehandeling

De waterbehandeling voor de kweekvijvers vindt plaats in meerdere processtappen. Allereerst reinigt een ProMinent zwaartekrachtfilter SK-48 het getransporteerde zeewater van grove verontreinigingen zoals algen en mosselen. Aansluitend daarop vindt het desinfectieproces plaats met behulp van chloordosering en vier ozonproductie-installaties van het type OZONFILT® OZMa die in totaal max. 320 gram ozon per uur genereren. De resterende ozon- en chloorresiduen worden door middel van het actieve koolfiltersysteem vrijwel volledig aan het gedesinfecteerde zeewater onttrokken.
In de daaropvolgende processtap drukken ProMinent procespompen het nogmaals behandelde water met een druk van max. 70 bar door de membranen van de omgekeerde osmose-installatie Dulcosmose® SW. Bij dit ontziltingsproces wordt ongeveer 97% van het oorspronkelijke zoutgehalte aan het zeewater onttrokken. Voordat het volledig behandelde zeewater vervolgens in de kweekvijvers stroomt, wordt het conform de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie gecontroleerd op naleving van bepaalde waterparameters. De pH-waarde moet bijvoorbeeld tussen 7,5 en 8,5 liggen. Met behulp van een pH-sensor, een Dulcometer meet- en regelapparaat en een automatische doseerinstallatie van ProMinent wordt de pH-waarde doorlopend bewaakt en nauwkeurig geregeld.

Optimale waterkwaliteit, gezonde garnalen

De turn-key waterbehandelingsinstallatie werd door ProMinent Thailand voor de speciale vereisten van de garnalenteelt ontworpen. De klant profiteert hiervan op verschillende manieren: door de gewaarborgde betrouwbare desinfectie en een op ieder moment onberispelijke waterkwaliteit steeg het overlevingspercentage van de garnalen van 45 tot 60 procent naar meer dan 70 procent. Bovendien werd de onderneming door zelf zeewater te behandelen vrijwel volledig onafhankelijk van de publieke watervoorziening. Door de aanzienlijke vermindering van het verbruik van kraanwater daalden de jaarlijkse bedrijfskosten met enkele tienduizenden Amerikaanse dollars. De gedeeltelijke ontzilting van het zeewater maakte de regelmatige levering van zout overbodig, wat tot een verdere kostenbesparing van ongeveer $ 40.000 per jaar leidde. Alles bij elkaar een uiterst lonende investering in een kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing!

  • Efficiënte behandeling van zeewater in meerdere processtappen
  • Veilige desinfectie met ozonproductie-installaties en doeltreffende ontzilting met omgekeerde osmose-installatie
  • Onberispelijke waterkwaliteit waarborgt garnalenteelt met hoge opbrengsten
  • Aanzienlijke besparingen op verbruik van hulpbronnen leiden tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten

Gebruikte producten - Zeewaterbehandeling voor de garnalenteelt

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

Meer praktijkvoorbeelden voor deze branche

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren