Zoeksuggesties

Moderne brandveiligheid in de Drogdentunnel

Tussen de Deense hoofdstad Kopenhagen en het Zweedse Malmö liggen rond 15 kilometer – en de zee. Lange tijd werden deze twee landen door de Sont van elkaar gescheiden; tegenwoordig is de zeestraat dankzij de verbinding via een brug en een tunnel het kloppend hart van de regio.

Een knap staaltje ingenieurskunst

In 2000 werd de lang gekoesterde wens van een vaste verbinding over de Sont werkelijkheid dankzij de bouw van de Sontbrug en de Drogdentunnel. Vanwege de nabijheid van het vliegveld van Kopenhagen werd een rond 4 kilometer lang gedeelte als afgezonken tunnel uitgevoerd. Deze langste gecombineerde spoor- en verkeerstunnel ter wereld bestaat uit 20 elementen met een respectievelijke lengte van 176 meter die op de zeebodem zijn afgezonken. Daar beneden beschermt een blusinstallatie van de Oostenrijkse AQUASYS Technik GmbH, pionier op het gebied van brandveiligheid, met een hogedruk-waternevelsysteem de kabelkanalen in de tunnel. In 2009 werd duidelijk dat microbiologische invloeden in het water van het gesloten bluscircuit biofilms en biochemische corrosie veroorzaakten. Om te voorkomen dat in geval van brand meestromende afzettingen de vernevelsproeiers blokkeren, kreeg ProMinent de opdracht om voor schoon water te zorgen.

Kerngegevens

  • Bluswaterbehandeling voor de Drogdentunnel tussen Kopenhagen en Malmö
  • Gesloten bluswatercircuit met twee watertanks à 350 m³
  • Waterontharding door installatie voor ionenwisseling DMEb WZE
  • Waterdesinfectie door chloordioxide-installatie Bello Zon® CDVc
  • Meten en registreren van de belangrijkste waterparameters door het meet- en regelapparaat DULCOMARIN® II: chloordioxide, pH-waarde, REDOX-waarde, temperatuur en geleidbaarheid

Vakkennis en comfort

ProMinent ontwierp een installatie die het bluswater onthardt, desinfecteert en de waterparameters permanent bewaakt. De installatie voor ionenwisseling DMEb WZE onthardt per uur 13 m³ water. Voor de desinfectie en de afbraak van biofilms zorgt chloordioxide. Deze stof wordt in de chloordioxide-installatie Bello Zon® CDVc op basis van het chloriet-zuur-proces direct ter plaatse aangemaakt. De installatie transporteert het chloordioxide vervolgens naar de brandkraan- en vernevelsystemen en bewaakt de juiste dosering. En om ervoor te zorgen dat de algemene waterkwaliteit altijd goed in de gaten wordt gehouden, registreert het meet- en regelapparaat DULCOMARIN® II de belangrijkste waterparameters. Alle waarden kunnen gemakkelijk op afstand via internet worden opgevraagd. ProMinent plande, construeerde en leverde de installatie, in 2010 werd ze in aanwezigheid van de Oostenrijkse ProMinent-ingenieurs in bedrijf gesteld. Onze bijdrage aan de veiligheid in de Sont-regio!

Optimaal bluswater – altijd paraat

  • Betrouwbare beschikbaarheid van de bluswatersystemen
  • Voorkomen van microbiologische invloeden en biochemische corrosie
  • Planning, constructie, levering en inbedrijfstelling van de installatie door ProMinent
  • Veilige waterdesinfectie dankzij chloordioxideproductie ter plaatse
  • Eenvoudige bewaking op afstand van alle belangrijke waterparameters

Neem contact met ons op

Dominique BERGER

Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.

»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«

+32 (0)2 391 42 80  Aanvraag versturen   

Meer praktijkvoorbeelden voor deze branche

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren